Moderní výzkum zaměřený na neurodegenerativní choroby

Biofyzikální chemie je aktuálně moderním nástrojem pro pochopení molekulární podstaty nemocí. Moderní vědecký výzkum je zaměřen na oblasti molekulární biofyziky a strukturní biologie v rámci mezinárodních projektů. Naše výzkumná skupina se ve spolupráci s výzkumným centrem CEITEC aktuálně zabývá projekty ADDIT-CE[1,2], InterTau a GAMU-Interdisciplinary. Výzkum prováděný v rámci těchto projektů je převážně zaměřen na zlepšení diagnostiky patologických změn u pacientů potýkajících se s neurodegenerativními chorobami mozku, jako je např. Alzheimerova choroba.

Bez popisku

_________________________________________________________________________________

Exprese a purifikace proteinů

Příprava vybraných typů proteinů je prováděna pomocí geneticky modifikovaných organismů, většinou E. Coli. Postup přípravy a čištění proteinů názorně popisuje schéma.

Bez popisku

_________________________________________________________________________________

Laboratorní výzkum biomakromolekul

Příprava a studium různých forem Tau proteinu, 14-3-3 proteinu a karbonické anhydrázy. Příprava fosforylovaných verzí specifických proteinů na vybraných místech v jejich sekvenci pomocí geneticky modifikovaných organismů.

Bez popisku

_________________________________________________________________________________

Bioinformatika a studium interakce biomakromolekul

Studium interakce vybraných proteinů a jejich vzájemných interakcí pomocí bioinformatických softwarů. Výpočet strukturní komplementarity vybraných proteinů a jejich specifických reziduí, např. interakce proteinu Tau40 a 14-3-3.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info